Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 126 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

 1. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2024 г., утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г., както следва:
  1.1. създава нова точка №1539 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1-А, блок 35, вход 3, етаж 1, ап. 1, предмет на АЧОС №6537 от 11.08.2011 г.;
  1.2. създава нова точка №1540 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1-А, блок 35, вход 3, етаж 1, ап. 2, предмет на АЧОС №6534 от 10.08.2011 г.;
  1.3. премахва от раздел А.Апартаменти точка №10 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №120, вход 5, етаж 6, ап. 3, предмет на АЧОС №6986 от 17.06.2013 г.;
  1.4. премахва от раздел А.Апартаменти точка №509 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1, блок 3, вход 5, етаж 7, ап. №14, предмет на АЧОС №5611 от 18.12.2008 г.;
  1.5. премахва от раздел А.Апартаменти точка №946 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №10, блок 51, вход 2, етаж 6, ап. №16, предмет на АЧОС №959 от 18.11.1996 г.;
  1.6. премахва от раздел Б.Къщи точка №3 – жилищен имот, представляващ сграда, с административен адрес гр. Русе, ул. „Витоша“ №16, предмет на АЧОС №3349/10.01.2000 г.
 2. Приема допълнение на Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд за 2024 г., утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г., както следва:
  2.1. създава нова точка №82 – жилищен имот, апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №120, вход 5, етаж 6, ап. №3, предмет на АЧОС №6986/17.06.2013 г.;
  2.2. създава нова точка №83 – жилищен имот, апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1, блок 3, вход 5, етаж 7, ап. №14, предмет на АЧОС №5611/18.12.2008 г.
 3. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд за 2024 г., утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г., както следва:
  3.1. създава нова точка №250 – жилищен имот, апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №10, блок 51, вход 2, етаж 6, ап. №16, предмет на АЧОС №959/18.11.1996 г.;
  3.2. създава нова точка №251 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Витоша“ №16, предмет на АЧОС №3349/10.01.2000 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)