Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1260

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1260
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

    На основание чл. 22, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

    1. Определя доплащане от 0,60 лв. на км / пробег за компенсиране разходите по извършването на превозите по вътрешноградска линия  № 16  от Общинската транспортна схема до максимален размер 21 хил. лв., ежемесечно от април до октомври на база представената информация за обема на извършените превози. Сумата за това доплащане е от  определените транспортни субсидии в приетия бюджет на Общината за 2007 година.