Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1261 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 1 т. 1 , чл.7, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3, и чл.7, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе.
1. Запазват се определените зони за разполагане на преместваеми обекти:
1.1 Запазва се определеното зониране за разполагане на преместваеми обекти със специфични правила съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе , както следва:
– Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;
– Зона „Б” – пл. “Свобода”;
– Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
– Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Мостова”;
– Зона „В3” – от ул. “Мостова” до Дома на културата;
– Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;
– Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета п-ка/ в к-с “Изток”;
– Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”;
– Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост.
1.2. Запазват се определените обществени озеленени площи по чл. 62 ал. 9 от ЗУТ и чл. 7 ал. 2 т. 2 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ – Парк на “Възрожденците” и Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/.
1.3. Запазват се определените зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани
от „Общински пазари” ЕООД – Русе, както следва:
– в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2;
– в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета;
– в ж. р. „Мидия – Енос” кв. 160;
– в ж. к. „Здравец” до бл. „Гагарин”;
– в ж. к. „Възраждане” – Пазара „Сан Стефано”.
1.4. Запазват се определените зони за разполагане на цветни базари на различни места в ЦГЧ – до озеленена площ между сградата на Община Русе и ж. бл. „Ларго”, при градинката на ул.„Хан Крум” пред Младежкия център, зад градинката срещу Градските хали – в зона В2.
2. Запазва се местоположението на функциониращите съгласно действащата обща схема за 2013г. преместваеми обекти, с изключение на позиции с номера №№ 2, 12, 20, 21, 50, 301, 364, 420, 448, 466, 500, 541, 549, 550, 551, 552, 553, 1520, 2357, 4410, 5001, 5002 и 5011, които отпадат от общата схема.
3. Приемат се нови позиции за разполагане на преместваеми обекти с номера №№ 1401, 1402, 1403, 1404 и 1405.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)