Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1261

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС; чл.10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно право за управление недвижими имоти – общинска собственост, намиращи се на територията на община Русе, както следва, на:
1. ЦДГ „Радост”-гр. Русе, имотът по ул. „Дондуков Корсаков” № 5 с АОС № 1706/10.10.1997 г.
2. На ЦДГ „Детелина”-гр. Русе, имотът по ул. „Рига” № 36 с АОС № 2667/08.04.1999 г.
3. На ЦДГ „Чучулига”-гр. Русе, имотът в жк „Възраждане”, бл. „Скопие”, част от партера с АОС № 2666/08.04.1999 г.
4. На ЦДГ „Слънце”-гр. Русе, имотът в жк „Възраждане”, ул. „Шейново” № 14 с АОС № 4224/15.07.2004 г.
5. На ЦДГ „Снежанка”-гр. Русе, имотът в жк „Дружба-ІІІ”, бл. 11, вх. Ж, ет. 1, ап. 1 с АОС № 4066/07.11.2003 г.
6. На ЦДГ „Снежанка”-гр. Русе, имотът в жк „Дружба-ІІІ”, бл. 35, вх. З, ет. 1, ап. 1 с АОС № 4067/07.11.2003 г.
7. На ЦДГ „Снежанка”-гр. Русе, имотът в жк „Дружба-ІІІ”, бл. 35, вх. З, ет. 1, ап. 2 с АОС № 4068/07.11.2003 г.
8. На ЦДГ „Иглика”-гр. Русе, имотът по ул. „Борисова” № 91, бл. „Д.Дебелянов”, партер, между вх. А и Б с АОС № 4036/30.09.2003 г.
9. На ЦДГ „Зора”-гр. Русе, имотът по ул. „Измаил” № 4 с АОС № 1763/08.01.1998 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповеди за предоставяне на имотите.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)