Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1262

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1262
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

І. Дава съгласие за участие на община Русе в проект „Красива България”, съгласно подписаните меморандуми с МТСП, както следва:
1.Архитектурен ансамбъл ул.”Александровска” – благоустрояване  – 109 315 лв. /площад пред Централни хали/;
2.Архитектурен ансамбъл ул.”Александровска”- благоустрояване   –  109 068 лв. /ул.”Ал.Хаджиоглу” – ул.”Коледница”/.