Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1262

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.5 от ЗОС, чл.39, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, § 34 и 35 от ПЗР от Закона за социалното подпомагане и искане вх. 24/988 от 05.07.2011 г. от Агенция за Социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане”, със седалище в град Русе, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на Агенция за „Социално подпомагане” за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” със седалище Русе за срок от десет години на следните общински недвижими имоти:
• Част от недвижим имот, общинска собственост в град Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, предмет на АОС № 601 от 26.08.1996 г., представляваща помещения на втори етаж (първи над партерен) с площ от 196.69 кв.м.;
• Недвижим имот, общинска собственост в град Русе, ул. „Цар Калоян” № 24-а, предмет на АОС № 2092 от 06.08.1998 г., представляващ канцеларии, разположени на част от първия етаж на четириетажна жилищна сграда, застроена на 325 кв.м. и две избени помещения от 23.52 и 22.20 кв.м, заедно с 16.90 % ид. части от общите части на сградата;
• Част от недвижим имот, общинска собственост в град Русе, ул. „Вискяр” № 6 и 6А и ъгъла с ул. „Видлич планина”, предмет на АОС № 3942 от 28.10.2002 г., представляваща три помещения, коридор и санитарен възел с обща площ от 73.79 кв.м., разположени на първия етаж на двуетажна сграда;
• Част от недвижим имот, общинска собственост в град Русе, ул. „Котовск” № 1, предмет на АОС № 1771 от 12.01.1998 г. (към настоящия момент АЧОС № 1812 от 20.02.-1998 г.) представляваща четири стаи на втория етаж с обща площ от 105 кв.м. от седем етажна административна сграда;
• Част от недвижим имот, общинска собственост в град Русе, ул. Плиска, партера на ж.б. Преслав, предмет на АОС № 1461 от 06.08.1997 г., представляваща помещение от 85.97 кв.м.

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договори за безвъзмездно право на ползване на имотите, посочени в т. 1 на настоящото Решение за срок от десет години, след прекратяване на подписаните през 2005 г. договори.
3. За срок от десет години да не се променя предназначението на имотите подробно описани в т.1 на настоящото Решение.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише декларация за обстоятелствата по т.3 на настоящото Решение, след влизане в сила на решението на ОбС- Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)