Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1263 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2015 г., както следва:
– 22.01.2015 г.
– 26.02.2015 г.
– 26.03.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)