Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1263 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 32, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:

 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №117 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Христо Ботев“, вдясно в тревната площ пред ,,Печатни платки“;
 2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №215 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Христо Ботев“, в затревения остров пред бензиностанция ,,Лукойл“;
 3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №188 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Липник“, вдясно на ската, след ж.п. надлез;
 4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №134 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Мидия Енос“, в затревения остров пред Централна ж.п. гара;
 5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №19 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната тревна ивица;
 6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №20 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м., с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната тревна ивица между бензиностанция №9 и №10;
 7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №43 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, в разделителната тревна ивица, преди ,,Дунав мост“;
 8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №116-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, в тревната площ на ъгъла между бул. ,,Васил Левски“ и бул. ,,Христо Ботев“;
 9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №118 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Христо Ботев“, в затревения остров пред бензиностанция ,,ЕКО“;
 10. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №140 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Цар Освободител“, в тревната площ срещу Автогара-юг;
 11. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №148 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м., с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Цар Освободител“, в разделителната тревна ивица срещу ОУ ,,Йордан Йовков“;
 12. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №150 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, на ,,Кръгово движение“ при бул. ,,Липник“;
 13. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №199-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, вдясно на бул. ,,Липник“ по посока Център, непосредствено преди бивш завод ,,Петър Караминчев“;
 14. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №208 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, вдясно на ул. ,,Тулча, по посока ул. ,,Плиска“, непосредствено след комплекс ,,Париж“;
 15. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №209 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, в затревения остров при кръстовището на бул. ,,Съединение”, ул. ,,Майор Атанас Узунов“ и ул. ,,Свети Наум“;
 16. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №11 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, вляво по пътя от гр. София;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)