Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1263

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1263
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

               На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

               І. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС  20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 1207 от 09.02.2007 г., както следва:
              Общинска администрация 
              – отдел „Канцелария” – САВКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА   –пълномощник на кмета в кв. ДЗС – билети , считано от 01.01.2007 г.
              – сектор „Транспорт и организация на движението” – ДЕСИСЛАВА ДИМОВА ПЕТКОВА и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ  – контрольори – билети, считано от 01.01.2007 г.
              – Функция “Образование”
              ОДЗ „Приказен свят” с.Николово  – АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ИГНАТОВА – билети, считано от 09.01.2007 г.
              ЦДГ„Звънче” – с.Червена вода – ПЛАМЕНКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА – учителка – билети , считано от 01.03.2007 г. на мястото на Милена Тодорова Василева .
              – Функция „Социално осигуряване и грижи”
              Дом за възрастни с физически увреждания „Милосърдие” – кв.Средна кула – ИЛИЯНА КИРИЛОВА КЕРЧЕВА – мед.сестра – карта , считано от 01.04.2007 г.
              – Контрольори към Обществен съвет по чистотата:  Любомир Илиев Симеонов, Тодор Борисов Барболов, Тодор Петров Тодоров, Даниела Георгиева Венкова – Добрева, Светлана Василева Стефанова и Иво Пенев Колев – карти, считано от 01.05.2007 г.