Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1263

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и чл. 6, ал. 2 от ЗОС; чл. 10, ал. 4 от ЗНП, общинският съвет реши:

1. Обявява имот намиращ се в гр. Русе по ул. «Котовск» № 15, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.364, с площ 4 902 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе и изградената в него сграда ползваща се за целодневна детска градина «Зора» – състояща се от два корпуса: двуетажен, масивен със застроена площ 369 кв.м., сграда с идентификатор 63427.7.364.2 и едноетажен, масивен със застроена площ 247 кв.м., сграда с идентификатор 63427.7.364.1,
за имот публична общинска собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)