Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1264 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.24 ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2014 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г. , съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)