Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1264

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1264
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
На основание чл.21, ал.2 и чл.20, във връзка с чл.17, т.3 от ЗМСМА и чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета и чл.34, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, общинският съвет реши:

І. Променя решение № 1224/02.03.2007 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да издаде заповед за закриване от учебната 2007/2008 год. на следните учебни звена, поради недостатъчен брой ученици:
а/ ОУ „Св.Св.Кирил Методий” кв.Средна кула;
б/ Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение /МУЦТПО/.
2. Обособява като „средищни училища” следните основни училище:
а/ Основно училище „Г.С.Раковски” с.Ново село за учениците от V-VІІІ клас от с.Хотанца;
б/ Основно училище „Хр.Смирненски” кв.Долапите за учениците от закритото училище в кв.Средна кула;
в/ Основно училище „св.Св.Кирил и Методий” – с.Николово за учениците от закритите училища в с.Просена и с.Долно Абланово.
г/ Основно училище „Отец Паисий” гр.Мартен за учениците от закритото училище в с.Сандрово;
д/ Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” с.Семерджиево за учениците от закритото училище в с.Ястребово.
е/ Основно училище „Христо Ботев” с.Червена вода за учениците от квартал ДЗС и Оразцов Чифлик.
3. Задължава Кмета на Община Русе да осигури необходимите условия за ежедневно транспортиране със специализиран транспорт на учениците от селищата със закрити училища до средищните основни училища.