Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1265 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 6 Закона за горите, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинския съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да извърши замяна на следните имоти:
Поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост – 22 броя с обща площ от 3 917 325 кв.м. и цена за замяна в размер на 7 973 801 лева, както следва:
– поземлен имот №000046 с площ 213 688 кв.м., находящ се в землището на с. Долно Абланово, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5059/02.07.2007 год.;
– поземлен имот №000067 с площ 9697 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе предмет на Акт за частна общинска собственост №4807/22.11.2006 год.;
– поземлен имот №000097 с площ 99 443 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4809/22.11.2006 год.;
– поземлен имот №000098 с площ 7321 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4810/22.11.2006 год.;
– поземлен имот №000099 с площ 8126 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе предмет на Акт за частна общинска собственост №4811/22.11.2006 год.;
– поземлен имот №000101 с площ 32 353 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе предмет на Акт за частна общинска собственост №4812/22.11.2006 год.;
– поземлен имот №000102 с площ 336 668 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4813/30.11.2006 год.;
– поземлен имот №000124 с площ 17 483 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4816/30.11.2006 год.;
– поземлен имот №000168 с площ 383 936 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4817/30.11.2006 год.;
– поземлен имот №000169 с площ 262 693 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4818/30.11.2006 год.;
– поземлен имот №000170 с площ 116 718 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4819/22.11.2006 год.;
– поземлен имот №050002 с площ 348 517 кв.м., находящ се в землището на с. Хотанца, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4356/23.02.2005 год.;
– поземлен имот №000138 с площ 31 466 кв.м., находящ се в землището с. Ново село, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5713/25.02.2009 год.;
– поземлен имот №000153 с площ 25 378 кв.м., находящ се в землището с. Ново село, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5714/25.02.2009 год.;
– поземлен имот №000163 с площ 25 633 кв.м., находящ се в землището с. Ново село, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5715/25.02.2009 год.;
– поземлен имот №000174 с площ 69 512 кв.м., находящ се в землището с. Ново село, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5716/25.02.2009 год.;
– поземлен имот №202001 с площ 965 690 кв.м., находящ се в землището с. Ново село, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4943/07.05.2007 год.;
– поземлен имот №208001 с площ 258 034 кв.м., находящ се в землището с. Ново село, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №4945/07.05.2007 год.;
– поземлен имот с идентификатор 63427.110.6 с площ 49 268 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6753/22.08.2012 год.;
– поземлен имот с идентификатор 63427.111.23 с площ 126 176 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6752/22.08.2012 год.;
– поземлен имот с идентификатор 63427.122.3 с площ 198 694 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6687/13.06.2012 год.;
– поземлен имот с идентификатор 63427.122.4 с площ 279 963 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6685/12.06.2012 год.

За поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост – 45 броя, с обща площ от 2 223 581 кв.м. и цена за замяна в размер на 7 895 562 лева, както следва:
– поземлен имот №000517 с площ 5153 кв.м., с начин на трайно ползване – горски път, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000518 с площ 7993 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000520 с площ 16774 кв.м., с начин на трайно ползване – горски път, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000522 с площ 82 759 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000523 с площ 1625 кв.м., заедно с изградената в него сграда, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000536 с площ 64 543 кв.м., заедно с изградения в него главен водопровод, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000541 с площ 45 365 кв.м. заедно с изградената в него сграда, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000542 с площ 8715 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000543 с площ 12 898 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000549 с площ 90 529 кв.м., заедно с изградените в него главен водопровод и сграда, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000717 с площ 675 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000721 с площ 77 957 кв.м. находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000722 с площ 50 850 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000723 с площ 56 454 кв.м., заедно с изградения в него главен водопровод, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000724 с площ 253 688 кв.м. в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000727 с площ 83 567 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000748 с площ 150 521 кв.м., заедно с изградената в него сграда, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000749 с площ 76 613 кв.м., заедно с изградените в него главен водопровод и сграда, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000751 с площ 89 201 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000753 с площ 1937 кв.м., с начин на трайно ползване – горски път, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000754 с площ 94 752 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000756 с площ 70 933 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000757 с площ 66 354 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000758 с площ 4890 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот №000759 с площ 4381 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.3.518 с площ 2335 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.3.660 с площ 20 505 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.104.12 с площ 37 669 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, предмет на Акт за частна държавна собственост №5432/11.03.2014 год.;
– поземлен имот с идентификатор 63427.104.14 с площ 44 247 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, предмет на Акт за частна държавна собственост №5433/11.03.2014 год.;
– поземлен имот с идентификатор 63427.104.15 с площ 22 839 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.104.17 с площ 23 640 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.233.8 с площ 100 333 кв.м., заедно с изградената в него сграда, находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.233.14 с площ 103 105 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.233.21 с площ 1230 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.233.43 с площ 2382 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.233.49 с площ 5242 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.1 с площ 7362 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.2 с площ 27 636 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.4 с площ 123 813 кв.м., заедно с изградената в него сграда, находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.10 с площ 4378 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.11 с площ 2300 кв.м., заедно с изградената в него сграда, находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.12 с площ 4047 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.14 с площ 12 564 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.15 с площ 232 947 кв.м., заедно с изградената в него сграда, находящ се в землището на гр. Русе, съгласно удостоверение за собственост;
– поземлен имот с идентификатор 63427.270.16 с площ 25 880 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, предмет на Акт за частна държавна собственост №5435/12.03.2014 год.
2. Дава съгласие Община Русе да приеме поземлените имоти – частна държавна собственост заедно с трайно прикрепените към тях главни водопроводи, сгради и горски пътища.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)