Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1267

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1267
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

     На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
 
1. Приема следните промени в Наредба № 14:
     1. В Чл. 12, ал. /1/ вместо „по 5.00 лв. на карта”, става „по 7.00 лв. на карта.”
     2. В Чл.13:
2.1. В ал. /1/  вместо „по 7.00 лв. на карта”, става „по 9.00 лв. на карта.”
2.2. В ал./2/ вместо „по 10.00 лв. на карта”, става „по 12.00 лв. на карта.”
     3. В Чл.14:
3.1. В ал./1/  вместо „по 11.00 лв. на карта”, става „по 13.00 лв. на карта.”
3.2. В ал./2/ вместо „по 14.00 лв. на карта”, става „по 16.00 лв. на карта.”