Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1268

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1268
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ЕЛЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА, ЕГН – 3904165394.

2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.