Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1270

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1270
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задълженията в размер на главница – 485,83 лв., лихва до 09.03.2007 г. – 590,77 лв. или общо 1076,60 лв. на Стефан Михайлов Станев от гр.Русе, ул.Братя Миладинови № 10А.