Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1271

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1271
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на здравни осигуровки в размер на 892,25 лв., от които главница 668,04 лв. и лихви 224,21 лв. на Стефан Василев Добрев.