Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1272

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1272
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задълженията в размер на 16 828,80 лв. на Владимир Михайлов Илиев от гр.Русе, бл.Родопи, вх.Г.