Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1272

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 1 т. 1 , чл.7, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе, Общинският съвет Русе реши:

1. Одобрява Обща схема за 2011 г. за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе, без т.537.
2. Определя следните зони за разполагане на преместваеми обекти:
2.1 Запазва определените зони за разполагане на преместваеми обекти по специфични правила съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе , както следва:
Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;
Зона „Б” – пл. “Свобода”;
Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Мостова”
Зона „В3” – от ул. “Мостова” до Дома на културата
Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;
Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”.
Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”
Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост
2.2 Определя обществените озеленени площи по чл. 62 ал. 9 от ЗУТ и чл. 7 ал. 2 т. 2 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ – Парк на “Възрожденците” и Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/;
2.3. Определя местата за разполагане на преместваеми обекти в останалите части на града съгласно чл. 7 ал. 2 т. 3, за които се изисква само одобрен проект;
3. Определя зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани от „Общински пазари” ЕООД – Русе – в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2, в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета, в ж. р. „Мидия – Енос” кв. 160, в ж. к. „Здравец” до бл. „Гагарин”, в ж. к. „Възраждане” – Пазара „Сан Стефано”.
4. Определя зони за разполагане на цветарски павилиони в ЦГЧ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)