Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1273

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1273
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.10, ал.1, т.4 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Не потвърждава решение № 1227, прието с протокол № 57 от 02.03.2007 г. на Общински съвет – Русе.