Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1273

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, т.2 и с чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет Русе реши:

1. Одобрява Общa схемa на зонa „Б” /пл. „Свобода”/ по Общата схема на преместваемите обекти за търговия и услуги по чл.56 и РИЕ по чл.57 от ЗУТ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложение към нея, като приема III вариант за ситуиране на цветарски павилиони в ЦГЧ, съгласно Протокол № 21, Решение № 2 от 23.06.2011 г. на ОЕСУТ при Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)