Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1274 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общинският съвет реши:

Приема Годишен отчет за 2022 г. на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021-2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)