Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1274

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1274
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

На основание чл.22, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.42 от ПОДОС, общинският съвет реши:

1. Избира Вида Динева Бъчварова за член на Постоянната комисия по Младежта и спорта и Постоянната комисия по Бюджет и финанси.