Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1275

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1275
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

    На основание чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8.пр.1 и т.10 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие “Изкуство–ДВ” ЕООД да ползва банков кредит от “Емпорики банк България” ЕООД клон Русе в размер на 40 000 € (80 000 лева) срещу ипотека на фирмен магазин на дружеството, намиращ се на бул. “Липник” №52, блок “Ангел Гецов”.
    2. Упълномощава управителя на “Изкуство – ДВ” ЕООД да сключи договор за банков кредит и учреди договорна ипотека на фирмен магазин, намиращ се на бул.”Липник” №52 – град Русе с банка “Емпорики банк България” ЕАД клон Русе в размер на 40 000 € (80 000 лева).