Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1276 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Доклад по изпълнението на заложените дейности в План за действие на Община Русе /2013-2014 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2020г./, съгласно Приложение 1, което е неразделна част от решението.
2. Приема План за действие на Община Русе /2015-2017 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020 г.), съгласно Приложение 2, което е неразделна част от решението.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ТУК!