Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1276 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във вр. с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социални услуги и чл. 37, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 и чл. 43, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги /Приложение 1/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)