Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1279

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.46, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе и чл.170, ал.2 от ЗИНЗС, общинският съвет реши:

1. Освобождава Тодор Бонев като член на Постоянните комисии по: Икономическа и инвестиционна политика; Законност, обществен ред и сигурност и Комисия за установяване на конфликт на интереси.
2. Избира Николай Ангелов за член на Постоянните комисии по: Икономическа и инвестиционна политика; Законност, обществен ред и сигурност и Комисия за установяване на конфликт на интереси.
3. Освобождава Тодор Бонев като член на Комисията по общинска собственост и на негово място избира Николай Ангелов.
4. Освобождава Тодор Бонев като председател на Наблюдателната комисия по чл.170, ал.2 от ЗИНЗС и на негово място избира Николай Ангелов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)