Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 128

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 128

Прието с Протокол № 9/25.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Създава две бройки щатна численост за нуждите на проекта „Европейска директива” в дейност „Други дейности по икономиката” – местни дейности за срок до 31.12.2008г.
2. Определя средна месечна брутна заплата, съгласно бюджета на проекта в размер на 702 лв. и фонд работна заплата общо 15 444 лв.