Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1281 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава принципно съгласие да се ситуира Алея на джаза в Парка на младежта в град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)