Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1282 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за периода от месец април до месец юли 2023г., както следва:
    • 20.04.2023 г.
    • 18.05.2023 г.
    • 15.06.2023 г.
    • 13.07.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)