Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1282

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с Решение № 1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 25 октомври 2006 г. относно установяване на действията на Общността по инициативата „Европейска столица на културата” за годините 2007 – 2019, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за издигане кандидатурата на град Русе за титлата «Европейска столица на културата» 2019.
2. Възлага на кмета на Община Русе да започне подготовка за участие на Русе в предстоящите процедури за избор на Европейска столица на културата.
3. Възлага на кмета на Община Русе да разработи програма за осъществяване на проекта «Русе – кандидат за Европейска столица на културата» за периода 2011 – 2013, която да внесе за разглеждане и утвърждаване от ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)