Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1283 Прието с Протокол № 46/12.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общинският съвет реши:

1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2014 г., съгласно Приложение 1
2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2015 г., съгласно Приложение 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение № 1
OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2014 Г.

Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2014 г. бе в изпълнение приоритетите на стратегията за развитие на туризма на Община Русе до 2020 г. и превръщането на град Русе в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, както и утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в национален и международен аспект. Рекламата на туристическия потенциал на общината заемаше най-голяма част от програмата. Проведоха се юбилейното десето туристическо изложение “Уикенд туризъм” и фестивалът на туристическата анимация, както и Русенският карнавал. Осъществени бяха участия в туристически борси. Отпечатани бяха рекламни материали, създаден бе рекламен филм и бе проведена активна медийна рекламна кампания в национални и туристически телевизии, както и в специализирани и бизнес издания.
Програмата за развитието на туризма за 2014 г. на Община Русе, приетата от Общински съвет – Русе с решение № 887 (Протокол №35/20.02.2014 г.) е с обща сума за разходване през 2014 г. 138 785 лв. От тях бяха планирани разходи в размер на 122 700,00 лв. От 100 000 лв. очаквани приходи за 2014 г., реалните постъпления от туристическия данък до 31.12.2014 г. възлизат на 94 956,00 лв.

раздел I Туристически информационен център, информационно обслужване на туристите и рекламни материали.
1. Изработен бе рекламен филм, който ще се презентира чрез работещи точки на излъчване на Туристическата видео – информционна система и чрез външни рекламни канали.
Планиран разход 3500 лв, изразходвани средства 3500лв.
2. Отпечатване на рекламни материали
Отпечатвани бяха на рекламни материали – препечат на четири тематични гида, брошура и гид „Реки на времето“, туристически карти и двуезични брошури (български и английски ез.) за туристически обекти.
Планиран разход 22 200 лв, изразходвани средства 19 752 лв, остатък 2 448 лв
3. Създаване на нови издания
Издаден е медиен продукт „Русе – Европейските премиери на България” на немски език, количетва от който са предоставени на големите корабни агенции, опериращи на територията на гр. Русе и българския дунавски участък. Планиран разход 4 500 лв, изразходвани средства 4500 лв,
Двуезичните брошури на немски и румънски език, както и Пътеводител за туристически маршрути предстоят да бъдат разработени и издадени през 2015, съгласно проведена процедура по обществна поръчка.
Планиран разход 16 500 лв, изразходвани средства 4500 лв,остатък 12 000 лв.
Общо за раздел I
Планиран разход 42 200 лв., изразходвани средства 27752, остатък 14 448,00 лв

раздел II Реклама на туристическия продукт и участие на туристически борси.
1. „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО”:
Международната туристическа борса „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2014” се проведе от 13 до 15 февруари 2014 г. в Интер Експо Център, гр. София.
Профилът на изложителите от страната и чужбина включваше: туроператорски фирми и агенции; хотели и хотелски вериги, ресторанти; балнеолечебни курорти и спа центрове; транспортни агенции; общини и туристически центрове; Национални туристически организации и асоциации; специализирани организации и школи за детски туризъм; културен, винен, голф туризъм; софтуерни компании; фирми за хотелско оборудване и други свързани с туристическия бизнес.
Русенски регион беше представен като атрактивна туристическа дестинация, бяха осъществени полезни контакти с 20 туроператори и туристически агенти, проявяващи активен интерес.
Община Русе се представи на националния щанд на България, предоставена от Министерството на икономиката и енергетиката в партньорство съвместно с Регионален исторически музей – Русе и Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе.
3540 бр. раздадени рекламни материали. Бяха разпространявани и рекламни материали на ПП„Русенски лом” и хотели, ресторанти и туристическии агенции от града.
Планиран разход 500 лв, изразходвани средства 207 лв, остатък 293 лв.
2. Единадесетото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ Велико Търново 2014 г.
В периода от 10 април до 13 април 2014 г. в град Велико Търново се проведе единадесетото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“. „Културен туризъм“ е едно от най-големите и значими изложения в страната. Организира се от „Царевград Търнов“ ЕООД с официалната подкрепа на Министерство на икономиката и енергетиката.
Община Русе участва с щанд на площ от 8 кв.м., построен и аранжиран с новото експозиционно оборудване, закупено със средства от Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2013 г. Местоположението беше отлично подбрано и видимостта на посетителите към него беше добра. Щандът бе разположен в непосредствена близост до тези на Столична Община, Община Созопол и информационния щанд на Министерство на икономиката и енергетиката.
Община Русе участва в 2 категории на конкурса „Чети и пътувай“, част от съпътстващата програма на изложението, а именно – комплек туристически гидове и плакат, изготвен специално за юбилейния концерт по случай 50 годишнината на Биг бенд Русе. И в двете категории Община Русе бе номинирана за награди.
Община Русе участва и във филмовия фестивал „На източния бряг на Европа” рекламения филм „Русе – европейските премиери на България“.
Бяха осъществени разговори с 12 представители на туристически агенции, проявяващи интерес към региона. Бяха раздадени 920 бр. рекламни материали на професионалисти и потенциални потребители. Русенският туристически бизнес беше представен със собствен информационен дисплей, от който потенциалните клиенти имаха възможност да се информират за многообразието от различните туристически обекти.
Планиран разход 2500 лв, изразходвани средства 2211,90 лв,остатък 288,10 лв.
3. Туристическа борса „Планините на България- гостоприемство в четири сезона“ се проведе в к.к. Пампорово в периода 9 – 12 октомври 2014 г. Община Русе взе участие със стандартен щанд. В изложението участваха основно общински администрации и по-слабо представяне на активни туристически оператори.
Планиран разход 1000 лв, изразходвани средства 914,20 лв,остатък 85,80 лв.
4. Черноморски туристически форум 18-20 септември 2014 г.
Община Русе взе участие с щанд на форума. Щандът бе изграден и аранжиран с експозиционното оборудване, закупено със средства от Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2013 г, като отзивите за естетическото оформление на щанда и практическата му приложимост бяха отлични. Представителите на ТИЦ са осъществили контакти, както с потенциални туристи, заинтересовани от възможностите за туризъм в Община Русе, така и с представители на туроператорски фирми, други общини и професионални организации, свързани с туристическия бранш. Община Русе е удостоена на форума с грамота за активен принос в развитието на историко-археологическия туризъм от организаторите на събитието – Варненската туристическа камара.
Планиран разход 1 500 лв, изразходвани средства 964 лв,остатък 536 лв.
5. Международна туристическа борса THE TOURISM FAIR OF ROMANIA Букурещ, Румъния 13-16 ноември 2014 г.
Община Русе участва в изложението с 1 представител с работно място на информационния щанд на България, организиран от МИЕ. Допълнителни рекламно информационни материали за Община Русе бяха предоставени и на 50 румънски журналисти по време на презентация „България в четири сезона: Открий и сподели!“ след любезната покана от страна на Рекламна агенция „Зенит Адвъртайзинг енд Къмюникейшънс“, които са изпълнители на обществена поръчка по Проект 13 на МИЕ „Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари“ – пазар Румъния.
Планиран разход 3 500 лв, изразходвани средства 2107,83 лв,остатък 1392,17лв.
6. Туристическо изложение BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO в гр. Пестум, Италия в периода 30 октомври – 2 ноември 2014 г.
В изложението участват 130 изложители от 25 страни, над 100 журналисти, туроператори, като посетителите надхвърляха 10 000 души.
Община Русе участва в изложението на общ щанд с общините София, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Стара Загора. Привлекателните възможности за туризъм на Община Русе бяха презентирани пред потенциални туристи и представители на италианския туристически бизнес.
Планиран разход 9000 лв, изразходвани средства 4527,69 лв,остатък 4472,31 лв.
Други участия на туристически изложения:
Служители на туристически център представиха Община Русе и на изложенията финансирани по проект „Реки на времето”:
• Международно туристическо изложение TTR Букурещ 13-15 март 2014 г. съвместно с представители на Общините Иваново и Борово партньори по проекта.
• Пето издание на изложението „Зелени дни” София 10-14 май 2014 г.
Участие на Община Русе в рекламни каталози и списания:
Рекламата бе планирана в активния за страната летен туристически сезон и е както следва:
1. Пътен атлас Домино тираж 10 000 бр.
2. каталог на БТКамара тираж 2000 бр.
3. „ Русе – ретро гид“- тираж 600 бр.
4. Вагабонд медия тираж 9500 бр. (участие в 3 поредни издания май, юни и юли.)
5. България он Еър тираж 10 000 бр.
6. Карта Русе ИК „Домино“ тираж 8 000 бр.
7. Ruse for guests“ – „Парнас“ тираж 4000 бр.
8. Скалните манастири ИК „Ехо“ тираж 2000 бр.
9. Пътеводител за селски туризъм тираж 4 000 бр.
(Общо в 50 100 бр. )
10. Реклама в БГ инфо ТВ – 68 излъчвания на филма „Русе – Европейските премиери на България” (на територията на южните черноморски курорти и в мрежата на blizoo)
11. Безплатно публикуване на материали за туристическия потенциал на Община Русе в www.bestbgtrips.com , www.bulgarialeisure.com, както и разработване на статии за on-line туристическо издание www.peika.bg
Планиран разход 8000 лв, изразходвани средства 6120 лв,остатък 1880 лв.
10. Създаване на потребителски профил в социалната мрежа Facebook профил с наименованието „Туристически информационен център Русе”:
Създаден е потребителски профил, регулярно се публикува информация за участия на Община Русе в туристически събития, както и промотиране на събития с туристическа и културна насоченост на територята на общината.
11. Систематизиране, въвеждане на информация в терминала Инфотурпойнт
( www.rusetourism.org ): Въвежда се и се поддържа база данни.
Общо за раздел II
Планиран разход 29 500 лв., изразходвани средства 17 075,32 лв, остатък 12 424,68 лв

раздел III Организация на събития и мероприятия с местно значение:
1. Десето юбилейно издание на изложението „УИКЕНД ТУРИЗЪМ” и Седми фестивал на туристическата анимация:
Бе проведена процедура по ЗОП за организиране и провеждане на изложението „УИКЕНД ТУРИЗЪМ” и Седми фестивал на туристическата анимация.
В тазгодишното издание на УИКЕНД ТУРИЗЪМ РУСЕ 2014 участваха рекорден брой компании 110. Регистрирани- бяха над 360 участници. Изградени бяха 55 павилиона и 12 обособени щанда. Беше изграден специален щанд на Министерството на икономиката и енергетиката, на който Министерството представи националната визия за развитие на туризма. Участваха общини, работещи по 16 проекта, финансирани от оперативните програми на Европейски съюз (по ОП „Регионално развитие“ за периода 2007-2013 година), които бяха представени на щандовете на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ в Русе.
На изложението със специален щанд участва и Дунавски компетентен център, който промотираше предтоящия на на 28 юни 2014 г. фестивал „Вино и синьо”, се проведе в сградата на Доходно здание.
Бяха раздадени 2400 бр. рекламни материали, бе създадена ФБ страница на събитието, рекламен филм, Проведе се жуурналистически тур в резултат на който има 48 публикации. Организирана бе кръгла маса, с участие на Министерство на икономиката и енергетиката и Дунавски компетентен център.
Планиран разход 25 000 лв., изразходвани средства 24 950, лв, остатък 50,00 лв
2. Русенски карнавал 2014 г се проведе под мотото „Русе – град на свободния дух“
Организатор на Русенския карнавал 2014 бе Община Русе и културните институти в града. Събитието се проведе на 27.09.2014 г. То се състоя в централната градска част. Бе организирано на 3 тематични сцени с богата програма. Бяха раздадени материални и парични награди. В събитието взеха участие художници, артисти, читалища, фолклорни състави, училища и танцови и певчески формации, както и граждани и гости на града.
Планиран разход 20 000 лв., изразходвани средства 20 950, лв
3. Конкурс „Дунавски Лимес“ – годишни награди на Община Русе в сферата на туризма
Конкурсът се организира съвместно със Съюз на хотелиерите и ресторантьорите- секция Русе. Беше излъчено 5 членно жури с представители на хотелиерския, ресторантьорския и туроператорски бизнес, както и с прдставител на Професионалната гимназия по туризъм и представител от медиите. Призьорите бяха номинирани в категории, свързани с хотелиерския, ресторантьорския и туроператорския бизнес. Целта на конкурса бе да се стимулира местния бизнес чрез насърчаване на добрите практики и създаване на предпоставки за инициативност и добра конкурентна среда. Церемонията по награждаване се проведе на 06.12.2014 г. в централното фоае на Доходно здание. БЯха раздадени почетни плагети и грамоти. В събитието взе участие и председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация г-н Благой Рагин, което способства за по-голямата публичност на инициативата. Събитието утвърди имиджът на Русе като привлекателна туристическа дестинация.
Планиран разход 2 500 лв., изразходвани средства 2 033,08 лв, остатък 466,92 лв
4. Фотоконкурс „Запази духа на Русе“
Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, ОП „Русе арт“ (звено „Туризъм“ и Клуб на дейците на културата), съвместно с Дружество на журналистите – Русе проведе конкурс на тема „Запази духа на Русе“. Бяха номинирани 38 участника с 80 фотографии. 9 от тях бяха наградени, като на трима от участниците бяха организирани самостоятелни изложби с авторски фотографии. Събитието се проведе в периода от м. август до м. декември.
Планиран разход 2 000 лв., изразходвани средства 950, лв, остатък 1 050,00 лв
Общо за раздел III
Планиран разход 49 500 лв., изразходвани средства 47 933,08 лв, остатък 1 566,92 лв

раздел IV Взаимодействие с туристически сдружения и представители на туристическия бранш
1. Участие на Община Русе в годишна работна среща на Асоциацията на Българските туроператорите и турагенти с представителите на местната власт 27-29 октомври 2014 г. в гр.Казанлък
Община Русе взе участие в работната среща. Направена презентация представяща туристическите обекти на територията на Общината пред водещи български туроператори, специализирани в сферата на вътрешния туризъм. Участието постави начало на инициативта през 2015 г. Община Русе да бъде домакин на третата работна среща и така диретно да представи на гостуващите туроператори условията за туризъм на територията на общината.
Планиран разход 1 500 лв., изразходвани средства 415,00 лв, остатък 1085лв
2. Работни срещи и обучения:
1. 03 – 05 февруари 2014 в хотел Рига се проведе обучение на общински служители по проекта „ подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”- оранизатор Национално сдружение на общините в РБ;
2. През месеците март и април – представител на ТИЦ Русе взе участие в две работни срещи във Велико Търново по проект „ТИЦ – Усмихнатите лица на българския туризъм”. Предстои приемане на Наредбата за единни стандарти и организация на дейността на ТИЦ и национална мрежа на ТИЦ в България;
3. 24 април в хотел Рига – участие на представители на ТИЦ Русе в брокерското събитие Cross Tour. – 8бр проведени срещи с представители на туристически агенции, от които 2 румънски и 6 български.
4. През месец април в Доходно здание се проведе семинар на тема „Стимулиране на туризма и туристическия бизнес с мобилните апликации LIMES-Mobile и Infozоne”.
Общо за раздел IV
Планиран разход 1 500 лв., изразходвани средства 415,00 лв, остатък 1085лв
Плащане по Договор за изпълнение на Програма 2012 г съгласно РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.
Планиран разход 2 200 лв., изразходвани средства 2 166,00 лв, остатък 34,00лв
Набиране на статистическа информация:
В звено „Туризъм и маркетинг” регулярно се събира информация за: вид и брой на посетителите в ТИЦ, реализирани нощувки на територията на Община Русе. Регионален исторически музей, предоставя информация за броя на посетителите в отделните се обекти.
През 2014 г. Туристически информационен център е посетен от 7 265 посетители, от които 3 991 българи и 3 274 чужденци. Туристическа информация е потърсена от 5 552посетители, а информация за културен афиш са потърсили 1713 посетители.

II. Съгласно решение № 887, прието с Протокол № 35/20.02.14 г. в ОП „Русе арт“ се набира информация относно статистически данни за посещаемостта на туристическите обекти и използваемостта на легловата база. Съгласно данните предоставени от отдел „Търговия и наемни отношения“, при дирекция „Икономика и управление на собствеността“ към 31.12.2014 г. в Община Русе функционират 57 бр. места за настаняване и средства за подслон, които предлагат общо 915 стаи с 1 835 легла. Средната годишна заетост в хотелската база е 22,07%. Реализираните нощувки са 141 396, регистрираните туристи са 87 535, от които 63 747 български граждани, а 23 788 чужденци. В сравнение с 2013 г няма значително отклонение и средната годишна заетост в обектите за настаняване се запазва.
През годината ОП „Русе арт“ чрез туристически информационен център води дневник на посетителите в туристическия център. През изминалата 2014 г. ТИЦ са посетили общо 7265 души, от които 3991 български граждани, а 3274 чужденци. От потърсилите услуги 5552 души са имали необходимост от информация за града и забележителностите в региона. 1716 са искали информация за културния афиш на града.
Активен туристически сезон за региона се очертава периодът от началото на месец май до края на месец октомври. Съгласно демонстрирания интерес, често задаваните въпроси и обратната връзка, информацията за чуждестранните посетители в ТИЦ може да бъде обобщена както следва:
• Германия, Франция, Великобритания и САЩ (2 372) това са посетители практикуващи круизен туризъм. Те са организирани групи, с екскурзовод, правят дневен тур на градската част с включено посещение на музеите в града (задължително Национален музей на транспорта) и катедрален храм „Света Троица”. Имат организиран тур до ПП „Русенски лом” с посещение на Ивановски скални църкви и скален манастир „Свети Димитър Басарбовски”. Голям интерес има от тяхна страна към издаваните рекламни материали на Община Русе .
• Румъния- предимно през уикенда и епизодично и в началото на седмицата посещават града ни. Основен интерес са места за пазаруване и заведения с артистина програма в Русе. Засилен интерес към адреси на застрахователни компании с оглед на издаване на застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилите. Основен туристически интерес проявяват към скалния манастир „Свети Д. Басарбовски”.
• Русия засилен интерес към Русе през 2014г. в сравнение с предходните години. Проявяват интерес към места за настаняване с включени спа процедури, луксозни ресторанти и възможности за пазаруване в Русе. От тяхна страна има желание и за посещения на опера, предимно балет. Задължително посещават и катедрален храм „Света Троица”. През летния сезон от тяхна страна има интерес към адреси на туристически агенции в града с цел почивки на Черно море (основен интерес към Албена, Златни пясъци и Слънчев бряг), както и за закупуване на самолетни билети.
• Испания- предимно през летния сезон. Запитване за места за настаняване в ниско категорийни обекти (основно семейни хотели или хостел). Засилен интерес към ПП „Русенски лом и възможности за разходки по градския кей на р.Дунав, посещение на парк на Младежта, места за плуване и развлечения като цяло. Правят и запитване за транспорт до Велико Търново и Букурещ.
• Турция- засилен интерес през 2014г. Интереси: ресторанти (турски или рибен), магазини и места за настаняване (стаи под наем за по- дълъг период).
• Китай, Япония- изключителен интерес проявяват към ПП „Русенски лом” в частност Ивановски скални църкви и скален манастир „Св.Д.Басарбовски”. Разполагат с предварителна информация и гид за тези забележителности. Интерес към печатни рекламни материали като карта на града и брошури/гидове за Русе. Запитванията са за нискотарифни места за настаняване. Интересуат се от музеи, като задължително посещават Национален музей на транспорта. Изявен интерес към места за хранене с българска национална кухня. Имат необходимост от информация за жп/автобусен транспорт до Букурещ, Велико Търново, Варна.
• Австралия, Швейцария и др.- основно единични, семейни посещения. Проявяват интерес към забележителностите в Русе и региона (ПП „Русенски лом“) и транспорт до Букурещ ,Велико Търново и Варна. Швейцарските посетители са главно велосипедисти и имат необходимост от велосипедни маршрути до Румъния. Настаняват се в нискотарифни места – предимно хостели.
Бе изискана справка за броя туристи посетили обектите на Регионален исторически музей Русе. Общо 70008 човека, от които 47 422 за обектите на територията на Община Русе (Екомузей-16 835 ; „Сексагинта Приста“ 3 566; Историческият музей 9 779; Пантеон 7 917; Музеят на градския бит -7 042; къщата музей „Захари Стоянов“, с експозиция „Семейство Обретенови“ 2 283) 22 586 са посетителите на Ивановски скални църкви и Средновековен град Червен. От всички посетили музейните експозиции на Регионален исторически музей – Русе, 14 947 са чужденци, от тях туристите, пристигащи с круизни кораби от Германия и Франция, са 7644 души.
За разпространяване на възможностите за туризъм на територията на Общината, Община Русе издава и разпространява рекламно информационни материали чрез тиц, хотелите и музеите на територията на Общината и чрез туристическите изложения, на които участва. През годината са осъществени контакти с туроператори от страната, занимаващи се вътрешен туризъм. Интерес проявяват агенции, занимаващи се с организирани ученически пътувания, както и агенции създаващи краткосрочни туристически пакети. Експертите не изпускат възможност да презентират пред външния за града туристически бранш възможностите за културен и опознавателен туризъм, които предлага региона. Не закъсня реакцията на бранша и пред Община Русе е предоставена възможност да бъде домакин на годишната среща на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции. Събитието ще бъде ключово за дейностите по предложената Програма за развитие на туризма. Очаква се Вашето решение, за да бъде оповестено пред местните администрации и членуващите в асоциацията агенции. Очаква се да пристигнат около 120 делегата, пред които да бъдат показани на място възможностите за настаняване, атракции и допълнителни туристически услуги, които се предлагат на територията на Община Русе. Същевременно Асоциацията поема ангажимента за целогодишно промотиране на Община Русе чрез ресорни медии, събития и изложения в страната и чужбина.
С цел рекламно-информационното осигуряване се предвижда тиражиране на 2 вида карти и рекламни дипляни. Също така предстои да бъде преиздаден пътеводител по русенски маршрути, в който да бъде отразена и най-актуалната туристическа атракция в града – Еко музея. Материалите се разпространяват в музеите и хотелите в града. По искане на туристическия бизнес в Община Русе се планира подновяване на туристическата видео информационна система. Също така пак по искане на туристическия бранш в Общината е планирана финансова подкрепа за двуезичното туристическо и културно-информационно изданието „Русе за гости“, което се разпространява в музеи, хотели и заведения за хранене и развлечения. Общинска администрация предвижда обновяване на туристическите табла в централната градска част. Пак по искане на големите туроператори, опериращи на територията на града, е заложено участие на Международно туристическо изложение в Берлин през месец март. По отношение на взаимодействието си с тях, през изминалата година бяха предоставени дискове на английски и на немски език на „Дунав турс“ и „Балкан турс“, които да бъдат излъчвани на крузните кораби, с които оперират. Разчитаме, че този похват ще способства за провокиране на интереса на круизните туристи и това да доведе до задържането на по-голям брой от тях на територията на Община Русе при изборът им на дневни програми.
Планираните участия в туристически изложения са обвързани и с осигуряване на устойчивост на проектите, по които Община Русе е бенефициент. В програмата за следващата година отново е предвидено организиране на традиционното вече за България туристическо изложение и Фестивал на туристическите анимации.
През изминала 2014 г. Община Русе предприе активна рекламна кампания специализирана туристическа телевизия и в издания с туристическа насоченост, като беше отчетен тиража и формите за разпространение на изданията. Разчитаме, че активна кампания и през 2015 г, ще бъдат подобрени показателите за заетост на легловата база в Община Русе, както и посещаемостта на музейните обекти.

ВСИЧКО ЗА 2014 Г.
Планирани средства: 138 785,00 лв.
Изразходвани за 2014 г.: 95 318,84лв.
Остатък от изпълнението на Програма за развитие на туризма за 2014: 38 422лв.

Извършеното в изпълнение на “Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2014 г.” е съгласно Приложение 1 към Отчет 2014

Приложение № 2
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2015 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2015 година, разработена на основание чл. 11 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.
Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за развитие на туризма на Община Русе, както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.
ЦЕЛИ
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе са:
1. Повишаване привлекателността на Община Русе и превръщането ѝ в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари.
2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Русе чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща Община Русе и в частност туризма, чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Русе като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт на общината.
3. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и увеличаване продължителността на престоя им.
4. Развитие на публично-частното партньорство с цел създаване и утвърждаване на уникални туристически продукти.
5. Позиционирането на Община Русе като естествен център на Регион Русе и популяризирането на дестинацията чрез презентирането ѝ по всички възможни комуникационни канали – участия на специализирани туристически изложения, презентиране на туристическите продукти пряко на крайни потребители, изграждане на контактна база данни с туристически дилъри, публикации в специализирани издания, популяризиране чрез интренет канали на възможностите за туризъм в Община Русе и региона.
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2015 година предвижда следните основни дейности, съгласно Закона за туризма:
• Включване на Община Русе като атрактивна туристическа дестинация в специализирани издания и сайтове.
• Издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на Русе.
• Включване с рекламни материали в специализирани издания.
• Участие в туристически борси и форуми, съвместно с представители на хотелиерския и туроператорски бизнес.
• Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, образователни и други институции с цел популяризиране на туристическите продукти.

ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:
I. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Планирана обща сума по раздел I – 28 8500 лв.
1. Поетапна подмяна на мрежата от инфо дисплеи, разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни филми за Русе. – 5000 лв.
2. Oтпечатване на рекламни материали: планирани 8 850 лв.
2.1 Отпечатване на двуезични брошури за десет туристически обекта на български/английски език по 5000 бр. от вид(общо 50000 бр)- планирани 5 500 лв.
2.2 Отпечатване на туристическа карта на града на английски и български език II вид –тип (планшети) 10000 бр. – планирани 700 лв.
2.3 Отпечатване на туристическа карта на града – I вид на английски език и на български език 10 000 бр. – планирани 2 000 лв.
2.4 Рекламни чантички за изложения 700 бр. – 650 лв.
3. Създаване на нови издания: планирани 12 000 лв.
3.1 Издаване на двуезични брошури за 10 (десет) туристически обекта на румънски/немски език -10 вида брошури по 2000 бр. от вид, общо 20 000 бр. – планирани 2 000 лв.
3.2 Издаване на „Пътеводител по туристически маршрути Русе” 3000 бр. пътеводители – планирани -10 000 лв.
4. Обновяване на туристически табла на територията на Община Русе – 13 бр. туристически табла (пребоядисване, почистване, подмяна на карти, материали) -2000 лв
5. Поддържане на ТВИС (Туристическа видео-информационна система) – 6 бр. Ремонт на налични съоръжения.– 1000 лв.

II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
Планирана обща сума по раздел II – 29 500 лв.
1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 12-14.02.2015 г. – планирани 3000 лв.
2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 02-05 април 2015 г., което включва участие в туристическо изложение, филмов фестивал, конкурс чети и пътувай – планирани 3500 лв.
3. Международна туристическа борса – ТТР „Букурещ” 12-15 март 2015 г. – планирани 3 500 лв.
4. Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 04-08 март 2015 г. – планирани 9 000 лв.
5. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании и мероприятия – планирани 8 000 лв
6. Систематизиране, въвеждане и поддържане на информацията в туристически сайт и терминал „Инфотур” – Въвеждане и поддържане на база данни – планирани 0 лв.
7.Финансово съдействие за двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse for guests. 5 издания в тираж 4000 бр. – планирани 6000 лв

III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
Планирана обща сума по раздел III – 48 500 лв.
1. Провеждане на единадесето Туристическо Изложение “Уикенд туризъм” 14,15 и 16 май 2015 г. – туристическо изложение, дискусионна програма –планирани 12 000 лв.
2. Осми Фестивал на туристическата анимация 13, 14 май 2015 г.
– фестивална програма – анимации на открито –планирани 12 000 лв.
3. Организация и провеждане на Русенски карнавал, 20 юни 2015 г. – планирани- 20 000 лв.
4. Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2015 г. – планирани 2 500 лв.
5. Фотоконкурс („Запази духа на Русе”/ „Сподели духа на Русе“) Награден фонд, организация по популяризиране и награждаване – планирани – 2 000 лв.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ
Планирана обща сума по раздел IV – 15 000 лв.
1. Домакинство на Община Русе в годишна работна среща на Асоциацията на Българските туроператорите и турагенти с представителите на местната власт – октомври/ноември 2015 – планирани10 000 лв.
2. Участие на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на администрацията, бизнеса, туристическия бранш и други свързани с тях организации за популяризитане и представяне на възможностите за туризъм в община Русе. – Примерно изброени (последващ подбор на база програмите на събитията): “Културен и религиозен туризъм” м. декември – София „Варненски туристически форум” м. Сптември – Варна, „Go2Balkans” м.ноември – София„Изложба на общините” м. март – Пловдив и др. -планирани – 5 000 лв.

Обща сума по Прогама 2015 г.: 121 850 лв.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2015 г.
1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2015г.
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, ал.1, от Закона за туризма се набират от туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;
2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2015 г.
Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет – Русе годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма :
1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2015 Г.

Остатък от 2014: 38 422 лв.
Внесен туристически данък 2014 г.: 94 956 лв.
Планирана сума за изпълнение на програма туризъм 2015 г. 121 850лв

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Приложение към Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2015 г.
Отчетът за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Русе за 2014г., както и Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе за 2015 година са разгледани, обсъдени и одобрени от Консултативния съвет по въпросите на туризма на основание чл.13 ал.6 от Закона за туризма.
Програмата за развитие на туризма в Община Русе за 2015 г. цели реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината и е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Планираното по “Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2015 г.” е съгласно Приложение 2 към Програма 2015

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)