Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1283

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1283
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.48а от Закона за допитване до народа, Общинският съвет – Русе реши:

1.                  Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на град Мартен за общо ползване на Гражданско сдружение „Мартен”, учредено с договор от 05.04.2007 г., за срок от една година, както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

КАЛЕТО

4703

178,63

 

КАЛЕТО

4706

155,16

 

КАЛЕТО

4707

42,01

 

КАЛЕТО

4713

104,81

 

ПАЩОВ КЛАДЕНЕЦ

4749

1,35

 

ВСИЧКО: 481,98дка

2. Задължава Гражданско сдружение да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3.                  Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на дружеството, с което същото да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ІІ.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Николово за общо ползване на Гражданско сдружение „Елит”, учредено с договор от 03.04.2007 г., за срок от една година, както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

ПЛУЖНА

007548

24,60

ЛИПАТА

007580

3,45

ЛЕПАТА

007584

7,13

ЛЕПАТА

007643

17,16

ЙОНКОВА МОГИЛА

007671

3,92

ПОТОКА

007674

15,08

СЛАТИНА

007766

60,79

ДРИБАКА

007834

7,34

ДРИБАКА

007835

3,85

ВСИЧКО: 143,32дка

2. Задължава Гражданско сдружение „ПОДЕМ” да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на дружеството, с което същото да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ІІІ.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Просена за общо ползване на Гражданско сдружение „Орешака”, учредено с договор от 05.04.2007 г., за срок от една година, както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

ДЖЕВЕЛИЯТА

016622

94,98

 

КОНЛУК ДЕРЕ

016644

2,14

 

КОНЛУК ДЕРЕ

016646

11,99

 

КОНЛУК ДЕРЕ

016648

21,86

 

КОНЛУК ДЕРЕ

016651

35,52

 

КОНЛУК ДЕРЕ

016664

30,88

 

аблановското

016677

63,01

 

аблановското

016679

40,16

 

аблановското

016684

16,65

 

АЛАНОВСКОТО

016688

20,83

 

АБЛАНОВСКОТО

016691

31,56

 

АБЛАНОВСКОТО

016710

18,41

 

АБЛАНОВСКОТО

016714

45,15

 

ДЖЕВЕЛИЯТА

016726

22,16

 

ДЖЕВЕЛИЯТА

016728

18,51

 

ДРЕНАКА

016732

5,00

 

ДРЕНАКА

016734

2,18

 

ДРЕНАКА

016735

89,25

 

ДРЕНАКА

016743

400,77

 

ВСИЧКО: 971,01дка

2. Задължава Гражданско сдружение „Орешака” да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на дружеството, с което същото да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ІV.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Червена вода за общо ползване на Гражданско сдружение „Подем”, учредено с договор от 05.04.2007 г., за срок от една година, както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

КОЦЕВА ЧЕШМА

32464

8,09

 

СРЕДЕН БАИР

32471

16,57

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32473

82,33

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32480

14,44

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32482

3,94

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32488

44,29

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32491

5,35

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32492

21,27

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32502

30,56

 

БАТМИШ

32518

7,66

 

БАТМИШ

32521

8,42

 

БАТМИШ

32522

47,21

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32534

11,36

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32537

11,70

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32539

28,22

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32540

4,01

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32541

22,33

 

БАТМИШ

32566

11,96

 

БАТМИШ

32567

32,21

 

БАТМИШ

32569

13,29

 

БАТМИШ

32570

2,45

 

РАЗСАДНИКА

32621

10,42

 

РАЗСАДНИКА

32625

5,22

 

РАЗСАДНИКА

32628

3,09

 

РАЗСАДНИКА

32633

1,31

 

РАЗСАДНИКА

32635

3,85

 

ПАНАИРА

32637

2,08

 

ПАНАИРА

32639

10,61

 

ПАНАИРА

32640

7,47

 

РАЗСАДНИКА

32658

1,09

 

СРЕДЕН БАИР

32661

1,19

 

РАЗСАДНИКА

32664

6,95

 

ГЬОЛА

32667

11,1

 

СРЕДЕН БАИР

32669

1,04

 

РАЗСАДНИКА

32676

10,95

 

РАЗСАДНИКА

32679

9,48

 

ГЬОЛА

32680

8,91

 

ГЬОЛА

32684

13,57

 

БЪЗЪНСКО

32751

183,99

 

СРЕДЕН БАИР

33083

5,99

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

32449

9,99

 

ПАНАИРА

32576

7,47

 

ВСИЧКО: 743,43дка

2. Задължава Гражданско сдружение „Подем” да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на дружеството, с което същото да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

V.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Ястребово за общо ползване на Гражданско сдружение „Ястребец”, учредено с договор от 22.03.2007 г., за срок от една година, както следва:

Местност

Имот №

Площ, дка

КЛАДЕНЦИТЕ

37175

97,31

КЛАДЕНЦИТЕ

37178

64,79

БАНКА

37183

97,37

БАНКА

37184

3,69

КЛАДЕНЦИТЕ

37186

127,05

КЛАДЕНЦИТЕ

37188

31,45

КЛАДЕНЦИТЕ

37191

15,22

ПУНАРЛЪКА

37194

19,14

КРАЙ СЕЛО

37211

46,54

КРАЙ СЕЛО

37213

31,67

КРАЙ СЕЛО

37214

7,3

ДЕРИНГЬОЛ

37217

116,33

ДЮЛЮКА

37224

6,51

КРАЙ СЕЛО

37225

18,93

КРАЙ СЕЛО

37227

1,26

ДЮЛЮКА

37229

2,9

КРАЙ СЕЛО

37231

3,94

КРАЙ СЕЛО

37234

13,59

КРАЙ СЕЛО

37236

37,22

КРАЙ СЕЛО

37242

8,61

КРАЙ СЕЛО

37245

28,95

КРАЙ СЕЛО

37262

3,64

КРАЙ СЕЛО

37266

13,58

КРАЙ СЕЛО

37268

51,29

КРАЙ СЕЛО

37272

4,63

ДЕРИНГЬОЛ

37274

4,38

ВСИЧКО: 857,29 дка

2. Задължава Гражданско сдружение „ЯСТРЕБЕЦ” да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на дружеството, с което същото да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

VІ.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Хотанца за общо ползване на Гражданско сдружение „Хотанца”, учредено с договор от 05.04.2007 г., за срок от една година, както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

БРЕСТА

31347

36,80

БРЕСТА

31350

13,42

ЯСАЦИ

31356

29,76

ЯСАЦИ

31358

9,13

ЗАД ЛОЗЯТА

31370

72,65

БРЕСТА

31380

4,37

БРЕСТА

31382

19,87

ПРОСЕНСКИ БАИР

31386

18,33

ПРОСЕНСКИ БАИР

31398

7,41

ЯСАЦИ

31401

10,36

ГОРНИТЕ НИВИ

31403

12,76

ЯСАЦИ

31424

46,82

ЯСАЦИ

31435

13,04

ЯСАЦИ

31437

6,54

ЗАД ЛОЗЯТА

31440

6,37

ТЕТОВСКИ БАИР

31451

12,10

ПРОСЕНСКИ БАИР

32429

31,31

ВСИЧКО: 351,04дка

2. Задължава Гражданско сдружение „Хотанца” да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на дружеството, с което същото да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

VІІ.

1.                  Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на кв. Долапите и част от землището на с. Басарбово за общо ползване на Гражданско сдружение „Дунав”, учредено с договор от 04.04.2007 г., за срок от една година, както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

Бъзов дол

37690

5.57

 

Бъзов дол

37695

47,30

 

Табията

37745

9,945

 

Бъзов дол

37810

29,75

 

Чернейца

37910

11,44

 

Малък Саджак-с. Басарбово

000268

77,56

 

ВСИЧКО: 181.57 дка

2.                  Задължава Гражданско сдружение „Дунав” да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3.                  Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на дружеството, с което същото да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

VІІІ.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Семерджиево за общо ползване на Гражданско сдружение „Семерджиево&rdqu