Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1283

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение № 189 на ОбС Русе, прието с Протокол №14/19.12.1996 г., Общинският съвет реши:
1.Задължава кмета на Община Русе да организира поставянето на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков на ул. „Александровска” № 56 в срок до 30.10.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)