Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1284

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Решение №189 на ОбС – Русе, прието с протокол №14/19.12.1996 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде издигнат бюст-паметник на Елиас Канети на ул. „Славянска”, в зелената площ пред „Дом Канети”.
2. Разходите по изработването и монтажа на паметника по т. 1 да бъдат за сметка на частен фонд „Център”.
3. Проектът за бюст-паметника да бъде разгледан и приет на съвместно заседание на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, Постоянната комисия по териториално и селищно устройство при ОбС – Русе и ОЕСУТ при Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)