Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1286 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:
1. Одобрява документа „Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)