Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1288

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1288
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
    1. Задължава представителите на Община Русе при провеждане на учредителното събрание на „Проект Русе” АД да предложат и гласуват за избирането на:
    1. Галин Григоров;
    2. Пламен Цветков
за членове на съвета на директорите на дружеството, като представители на Община Русе