Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1289 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет реши:

1.Освобождава Борислава Маринова Братоева като член на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
2.Избира Анелия Ангелова Георгиева – изпълняваща длъжността началник отдел „Общинска собственост“ в Община Русе, съгласно Заповед № ЧР 90/08.12.2014 г. за член на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)