Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1289

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1289
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

         1. Отлага приемане на решение относно съгласие за отдаване под наем от “ДКЦ–1–Русе” ЕООД на помещенията и апаратурата на звено “Образна диагностика”.