Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1291

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1291
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

              На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

               1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС  20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 1207 от 09.02.2007 г., както следва:
               ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”
                ОДЗ „Синчец” кв.Средна кула  на мястото на СТЕФКА ИГНАТОВА ИЛИЕВА ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА – счетоводител – билети, считано от 01.05.2007 г.
               ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
              Детски ясли
              ОДЗ гр.Мартен – ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – новопостъпила  медицинска сестра – билети, считано от 01.05.2007 г.
Училищно здравеопазване – на мястото на ИРИНА РУМЕНОВА    ХАЛАЧЕВА  МАРУСЯ КОСТОВА ИВАНОВА – медицинска сестра – билети, считано от 01.05.2007 г.