Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1293 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 37о, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, чл. 20, ал. 2 от Наредба за управлението, стопанисването и ползването на пасища, мери на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишния план за паша, приет с Решение № 1245, прието с Протокол № 44/11.12.2014 г. на ОбС – Русе, като към т. 13 се добавят графи за общо ползване за землищата на с. Бъзън, град Мартен и с. Басарбово и графа за индивидуално ползване за землището на град Мартен.
2. Допълва Решение №1245, прието с Протокол № 44/11.12.2014 година, като към т. 2.1. от сьщото – за общо ползване се добавят следните имоти:

• За землището на с. Бъзън се предоставят:

 

Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000003
Лозята
Пасище, мера
6
0,223
2
000046
Тъшлъ дере
Пасище, мера
3
0,222
3
000061
Тъшлъ дере
Пасище, мера
5
25,912
4
000063
Тъшлъ дере
Пасище, мера
5
93,429
5
000066
Тъшлъ дере
Пасище, мера
3
194,641
6
000068
Инжекьовска чешма
Пасище, мера
3
85,407
7
000073
Чуката
Пасище, мера
3
10,023
8
000075
Чуката
Пасище, мера
3
138,951
9
000078
Чуката
Пасище, мера
3
5,886
10
000080
Чуката
Пасище, мера
3
15,828
11
000082
Чуката
Пасище, мера
3
31,580
12
000084
Чуката
Пасище, мера
3
13,773
13
000086
Чуката
Пасище, мера
3
6,790
14
000088
Чуката
Пасище, мера
3
30,561
15
000100
Чуката
Пасище, мера
3
74,065
16
000102
Чуката
Пасище, мера
3
9,195
17
000109
Лозята
Пасище, мера
6
6,251
18
000110
Лозята
Пасище, мера
6
35,700
19
000115
Лозята
Пасище, мера
6
3,105
20
000120
Лозята
Пасище, мера
6
12,918
21
000126
Чуката
Пасище, мера
3
132,974
22
000129
Чуката
Пасище, мера
6
37,698
23
000131
Чуката
Пасище, мера
6
0,243
24
000132
Чуката
Пасище, мера
6
1,859
25
000133
Пръстниците
Пасище, мера
3
34,694
26
000135
Пръстниците
Пасище, мера
3
17,705
27
000139
Пръстниците
Пасище, мера
3
43,111
28
000142
Пръстниците
Пасище, мера
3
193,433
29
000147
Пръстниците
Пасище, мера
3
14,609
30
000150
Пръстниците
Пасище, мера
3
80,204
31
000152
Пръстниците
Пасище, мера
3
83,036
32
000154
Пръстниците
Пасище, мера
3
47,459
33
000158
Пръстниците
Пасище, мера
3
14,880
34
000160
Пръстниците
Пасище, мера
3
77,472
35
000162
Семерджиевски път
Пасище, мера
3
201,062
36
000197
Пръстниците
Пасище, мера
3
72,966
37
000199
До гората
Пасище, мера
3
77,643
38
000202
До гората
Пасище, мера
3
35,256
39
000203
До гората
Пасище, мера
3
17,938
40
000205
Камен гьол
Пасище, мера
3
111,329
41
000209
Камен гьол
Пасище, мера
3
55,116
42
000210
Камен гьол
Пасище, мера
3
62,618
43
000215
Камен гьол
Пасище, мера
3
4,120
44
000217
Пръстниците
Пасище, мера
3
7,196
45
000219
Камен гьол
Пасище, мера
4
14,237
46
000224
Къмпинга
Пасище, мера
4
12,049
47
000227
Къмпинга
Пасище, мера
6
235,928
48
000236
Къмпинга
Пасище, мера
6
16,713
49
000239
Къмпинга
Пасище, мера
6
8,479
50
000242
Къмпинга
Пасище, мера
6
13,508
51
000246
Къмпинга
Пасище, мера
6
4,981
52
000248
Къмпинга
Пасище, мера
6
2,771
53
000251
Къмпинга
Пасище, мера
6
6,789
54
000252
Къмпинга
Пасище, мера
6
13,480
55
000254
Къмпинга
Пасище, мера
6
23,712
56
000257
Къмпинга
Пасище, мера
6
10,435
57
000259
Къмпинга
Пасище, мера
4
46,181
 
·         За землището на гр. Мартен се предоставят:
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000065
Калето
Пасище, мера
4
178,754
2
000068
Калето
Пасище, мера
4
155,293
3
000069
Калето
Пасище, мера
4
42,036
4
000369
Калето
Пасище, мера
4
104,871
 
·         За землището на с. Басарбово се предоставят:
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000325
Дъбравата
Пасище, мера
7
117,276
2
000051
Шейканеца
Пасище, мера
7
35,216
3
000346
Търница
Пасище, мера
7
25,292
4
000331
Дъбравата
Пасище, мера
7
304,275
5
000324
Дъбравата
Пасище, мера
7
16,354
6
000341
Дъбравата
Пасище, мера
9
9,229
7
000215
Припека
Пасище, мера
9
128,219
8
000072
Селището
Пасище, мера
7
14,666
9
000412
Саджака
Пасище, мера
7
79,906
10
000419
Саджака
Пасище, мера
7
91,006
11
000118
Припека
Пасище, мера
7
1,784
12
000104
Табията
Пасище, мера
7
55,967
13
000110
Табията
Пасище, мера
7
20,574
14
000236
Мелницата
Пасище, мера
9
158,972
15
000238
Кантона
Пасище, мера
9
18,202
16
000180
Мармарица
Пасище, мера
9
12,129
17
000181
Мешелика
Пасище, мера
9
11,583
18
000217
Табията
Пасище, мера
7
48,977
19
000296
Малък Саджак
Пасище, мера
7
77,612
20
000034
Шейканеца
Пасище, мера
7
57,192
21
000487
Шейканеца
Пасище, мера
7
42,146
22
000020
Селището
Пасище, мера
7
9,396
23
000095
Табията
Пасище, мера
7
18,585
24
000091
Ясаците
Пасище, мера
7
52,246
25
000198
Мешелика
Пасище, мера
9
62,716
26
000195
Припека
Пасище, мера
9
28,035
27
000206
Мешелика
Пасище, мера
9
21,675
28
000201
Мешелика
Пасище, мера
9
29,136
29
000202
Табията
Пасище, мера
9
7,536
30
000137
Припека
Пасище, мера
7
75,970
31
000186
Припека
Пасище, мера
9
5,900
32
000030
Шейканеца
Пасище, мера
7
6,380
33
000099
Табията
Пасище, мера
7
284,622
34
000109
Табията
Пасище, мера
7
2,365
35
000146
Бранзалана
Пасище, мера
4
24,349
36
000149
Мармарица
Пасище, мера
4
28,175
37
000184
Припека
Пасище, мера
9
13,271
38
000212
Припека
Пасище, мера
9
8,711
39
000398
Саджака
Пасище, мера
7
49,828
40
000397
Саджака
Пасище, мера
7
24,299
41
000227
Мелницата
Пасище, мера
9
16,026
42
000437
Мелницата
Пасище, мера
9
5,615
 
и към т. 2.2. – за индивидуално ползване се добавят следните имоти:
 
·         В землището на гр. Мартен се предоставят:
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000022
Калето
Пасище, мера
4
7,768
2
000047
Калето
Пасище, мера
4
17,244
3
000054
Калето
Пасище, мера
4
0,134
4
000071
Калето
Пасище, мера
4
1,967
5
000122
Пашов кладенец
Пасище, мера
4
1,355
6
000123
Ясаците
Пасище, мера
4
1,321
7
000129
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
2,666
8
000138
Потока
Пасище, мера
6
1,353
9
000139
Вехтите лозя
Пасище, мера
3
5,079
10
000143
Калето
Пасище, мера
4
0,475
11
000154
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
0,219
12
000184
Калето
Пасище, мера
4
11,645
13
000186
Калето
Пасище, мера
4
7,746
14
000237
Вехтите лозя
Пасище, мера
3
3,757
15
000239
Ямата
Пасище, мера
3
6,093
16
000240
Потока
Пасище, мера
3
5,492
17
000264
Калето
Пасище, мера
4
1,798
18
000266
Потока
Пасище, мера
6
5,495
19
000275
Новите лозя
Пасище, мера
6
14,131
20
000334
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
1,718
 
3. Предоставя за общо ползване на ГС „Бъзън”, представлявано от Левент Джелил Нури, пасища, мери, посочени в т. 2 – “за общо ползване за землището на с. Бъзън”. ГС „Бъзън” следва да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 7885,03 лева по сметка на Община Русе.
4. Предоставя за общо ползване на ГД „Мартен”, представлявано от Бранислав Ангелов Ангелов, Сашо Иванов Савов и Гинка Георгиева Савова, пасища, мери, посочени в т. 2 – “за общо ползване за землището на гр. Мартен”. ГД „Мартен” следва да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 1442,86 лева по сметка на Община Русе.
5. Предоставя за общо ползване на ГС „Басарбово”, представлявано от Христо Маринов Игнатов, пасища, мери, посочени в т. 2 – “за общо ползване за землището на с. Басарбово”. ГС „Басарбово” следва да заплати годишна такса за общо ползване в размер на 6304,24 лева по сметка на Община Русе.
6. ГС „Бъзън”, ГД „Мартен” и ГС „Басарбово” следва да поддържат в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
7. Предоставянето за общо ползване се осъществява с настоящото решение, което е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Препис от него се връчва на заинтересованите лица след заплащане на дължимата такса, определена съгласно чл. 53 от Наредба №16 на ОбС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)