Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1293

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1293
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17 ал.1, т.5, чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 18, ал.3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:

Приема Правилник за работата на Обществения съвет за култура при Община Русе, съгласно Приложение 1.