Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1294

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1294
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
 На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМД, Общинският съвет реши:

Приема Програмата за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2007/2008г.