Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1294

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дата за провеждане на заседанието на ОбС – Русе през месец септември на 2011 г., както следва:
– 16.09.2011 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)