Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1295

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за суми за неправомерно получени социални помощи в размер на 1613, 80 лева /главница 1233,01 лв. и лихва – 380,79 лв./ на Милен Михайлов Михов от гр.Русе,ул. „Коледница” № 21.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)