Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1296 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 и чл. 15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със свои средства в размер на 355 000 лв. да извърши първи етап от изграждането на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител” 113А, гр. Русе, след обследване и премахване по законоустановения ред на съществуваща постройка – складовете от група 17 на Централен общински пазар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)