Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1296

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за суми за неправомерно получени социални помощи в размер на 1022,04 лева /главница 823,80 лв. и лихва – 198,24 лв./ на Стефанка Петрова Йорданова от гр.Русе, ж.к. „Здравец”, бл. 65, вх. „Б”, ет. 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)