Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1298

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1298
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Русе реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ЙОРДАН ВЕНКОВ КАРАБАДЖАКОВ,  ЕГН – 9008155387.

2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.