Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1299

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1299
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължението на Валерия Спасова Великова към Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД.