Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 13 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 13
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, общинският съвет реши:

1. Определя доц. Васил Пенчев за представител на Общински съвет – Русе в Областен съвет за развитие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)